...

Binnenkort

Candlelight concerten- De vier jaargetijden van Vivaldi - FIRST time in Groningen

18 November & 2 December 2023

Intieme Mahler: Symphony No. 5.

23-26 November 2023

Samenwerken met Stichting 'Profound Play'

September t/m December

Drop after Drop

Concerten in NL en Zwitserland in mei en september 2024

WORDT VRIEND

Wist u dat u Vriend kunt worden van het Kamerorkest van het Noorden?
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.