...

Binnenkort

Drop after Drop

20-21-22 september 2024

Kinderconcerten 2024

Kindermuziekweek (8 & 12 april)

Candlelight concerten

7 & 13 april 2024

Candlelight concerten- De vier jaargetijden van Vivaldi - FIRST time in Groningen

18 November & 2 December 2023

Candlelight concerten

16 & 23 februari 2024
2 & 16 maart 2024

 

Samenwerken met Stichting 'Profound Play'

September t/m December

WORD VRIEND

Wist u dat u Vriend kunt worden van het Kamerorkest van het Noorden?
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.