Intieme Mahler Symphony no.1

 
 
 
 
 
 
 
 
Pink-Orange-Event-Hockey-Poster-800x1132

Symphony no.1

 
 

Op het programma staat de grootse 1e Symfonie van Gustav Mahler (‘Der Titan’), uitgevoerd in een intieme setting door een kamerorkest van 15 musici, op bijzondere locaties in Groningen, Emmen en Leeuwarden.

Mahler’s 1e symfonie staat op meerdere manieren symbool voor de tijd waarin we deze zullen uitvoeren. Op het eerste gehoor heel letterlijk omdat de concerten in de vroege lente gepland staan en Mahler in het eerste deel van de symfonie juist dit seizoen verklankt: het ontwaken van de natuur tijdens een vroege lenteochtend. Maar ook op een diepere symbolische laag is de symfonie analoog aan onze tijd. Zo benoemde Mahler het eerste gedeelte van de symfonie als “Uit de dagen der jeugd”, met onderdelen “Lente en geen einde” en “Met volle zeilen”, in retrospectief te zien als de periode voorafgaande aan de crisis, waarin de mensheid als het ware op volle kracht vooruit ging en zich niet gehinderd wilde weten door natuur en ziektes. Het tweede gedeelte noemde hij “Commedia umana” oftewel “De menselijke komedie”, met de delen “Gestrand! Een treurmars” en “Vanuit de hel naar het paradijs”.

De vergelijking met het verloop en de gevolgen van de Coronapandemie is snel gemaakt: de tot stilstand gedwongen maatschappij, de emoties die dit voor velen opriep, de angst, het verdriet en de onzekerheid die het Coronavirus met zich meebracht. En het dan nu hopelijk weer opkrabbelen naar een beter bestaan.

Kortom, de strekking van de symfonie is dat na de val en het donker, er weer licht verschijnt voor iedereen. Iets dat we graag publiek, maar ook onszelf als musici meegeven!

Intieme Mahler wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Fonds Podiumkunsten, Stichting NORMA Fonds en Gemeente Leeuwarden.

Kamerorkest van het Noorden
Dirigent: Tjeerd Barkmeijer

25 juni – Synagoge, Groningen
26 juni – Grote Kerk, Emmen
27 juni – Doopsgezinde Kerk, Leeuwarden

Dit project is een coproductie met Stichting Nieuwlicht.

Press en publiek over
Intieme Mahler 1:

In een helder gedirigeerde klankregie kregen alle noten hun gewicht en overtuigingskracht zonder meer, en daar gaat het om. Er werd bovendien gewoonweg heel goed gespeeld, met aanstekelijk plezier.
Dagblad van het Noorden
Zo dicht op de muziek dat je het niet alleen hoort, maar ook voelt. Prachtig om zo naast het orkest te zitten en te worden meegenomen in het ambachtschap en plezier van muziek maken.
Jasper van de Kamp (Groningen)
Het is genieten om hen zo inspirerend en verbindend te zien werken. Het swingt als het ware de pan uit. Voor echte popliefhebbers die we zijn, was dit een nieuwe ontdekking die naar meer smaakt.
Eelco en Hennie Sixma (Akkrum)
Scroll to Top