...

Remember me

 
 
 
 
 
 
 
 

Remember me

 
 
 
 

"Remember Me" is een samenwerking met Cantatrix Vocaal Ensemble ( Cantatrix ) rond het Requiem van Fauré met Hans Leenders als dirigent.

Zoals Fauré over zijn stuk schreef: "Alles wat ik wist om religieuze illusie te vermaken heb ik in mijn Requiem gestopt, dat bovendien van begin tot eind gedomineerd wordt door een zeer menselijk gevoel van geloof in eeuwige rust."

28 Oktober | Leeuwarden
29 Oktober | Dokkum
30 Oktober | Rotterdam
31 Oktober | Rolde

Meer informatie en tickets op www.cantatrix.nl

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.