...

My First Festival

 
 
 
 
 
 
 
 

My First Festival

 
 
 
 

Het strijkkwartet van Kamerorkest van het Noorden neemt je mee naar een wereld vol avonturen, samen met de verhalen van Don Quichot en de sprankelende vrolijke muziek van G.P. Telemann!

My First Festival
Dinsdag 3 mei 2022 - SPOT/De Oosterpoort, Trompsingel 27
Deuren open: 10:45 uur

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.