...

'Cord Puls' - Yu Oda for Sounds of Music

 
 
 
 
 
 
 
 

‘Cord Puls’

 
 
 

Met de Japanse Componist Yu Oda en strijkers van het Kamerorkest van het Noorden, Ragazze Quartet met George Crumb, Laurie Anderson, Shapes of Time (Mark Haanstra, Oene van Geel, en Raphael Vanoli met beeldmaker Udo Prinsen), CARMEN/Mathew Schoen, Slagwerkensemble van het Prins Claus Conservatorium o.l.v. Tatiana Koleva, studenten van het Frank Mohr Instituut en vele anderen. Prikkelende elektronica, minimal music, spannende visuals en soms pittige beats zijn de ingrediënten van deze avontuurlijke muzikale trip. De atmosfeer tijdens de vijf elkaar snel opvolgende sets is veranderlijk als het herfstweer. Spacy of ambient, grimmig, hypnotiserend of swingend, maar steeds innovatief en verrassend.

SOUNDS X CLASH
Vrijdag 9 nov 20:30 uur
Grand Theatre Groningen

voor Sound of Music

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.