Stichting KvhN2019-01-11T14:26:39+00:00

Stichting Kamerorkest van het Noorden
Concordiastraat 64a
9741 BH Groningen (Nederland)
☏ tel. +31 6 181 848 44
✉ kamerorkestvanhetnoorden@gmail.com

BTWnummer 856305078
KVK 65889126

Artistieke en zakelijke leiding
Teodora Lachezarova Nedyalkova, Voorzitter
Guillem Cabré Salagre, Secretaris en penningmeester

Bestuur
Harrie van den Elsen – dean Prins Claus Conservatorium
Jorijn Storm – Hanzehogeschool Groningen
Wia Aalders – Prins Claus Conservatorium

Doelstellingen

Sinds de oprichting van het Kamerorkest van het Noorden, twee jaar geleden, is het gelukt een flexibele en toch solide groep jonge musici bij elkaar te brengen die regelmatig concerten geven. Het orkest heeft zich tot nu toe bezig gehouden met het vergroten van de naamsbekendheid en het invulling geven aan de culturele behoeftes in de noordelijke provincies door het combineren van eigen producties in samenwerking met verschillende organisaties. In het aankomend seizoen wil het orkest als organisatie professionaliseren. Met dit doel voor ogen heeft het orkest de volgende subdoelen opgesteld:

  1. Het oprichten van een extern bestuur dat toezicht houdt en advies geeft, apart van de artistieke inhoud.
  2. Het vergroten van het netwerk door het samenbrengen van een bredere groep van adviseurs, vrijwilligers en mensen/organisaties die het orkest willen steunen.
  3. Het tot stand brengen van een sterkere profilering door de ‘missie en visie’ te vernieuwen, waarbij de focus ligt op de unique selling points en doelgroepen.
  4. Het werken aan het merk en naamsbekendheid door middel van het ontwikkelen van een PR campagne voor de langere termijn.
  5. Het ontwikkelen van grootschalige projecten zodat het orkest ook landelijk zichtbaar wordt.

Op artistiek gebied is de ontwikkeling van het project “Genesis, a new beginning” het resultaat van deze nieuwe stap. De subsidieaanvragen verlopen positief en zodoende wordt deze grote productie de spil van de activiteiten in 2019. Het is hierbij noodzakelijk dat bovengenoemde doelen worden bereikt zodat de organisatiestructuur van het orkest professioneler wordt ingericht.

Financiële verantwoording 2017

Stichting Kamerorkest van het Noorden Jaarrekening 2017

Steun het Kamerorkest van het Noorden en word Vriend 

Wist u dat u Vriend kunt worden van het Kamerorkest van het Noorden?
In ruil voor een jaarlijkse bijdrage ontvangt u van ons

* Onze nieuwsbrief
* Speciale aanbiedingen
* Korting op concertkaartjes voor geselecteerde concerten
* Uitnodigingen voor openbare repetities

Ook leuk om cadeau te doen!