Stichting Kamerorkest van het Noorden
p/a Ludemaborg 54
9722 WE Groningen (Nederland)
☏ tel. +31 6 423 339 25
✉ kamerorkestvanhetnoorden@gmail.com

BTWnummer 856305078
KVK 65889126

Artistieke en zakelijke leiding
Teodora Nedyalkova

Marketeer
Teodora Nedyalkova

Producent
Bob Klaassen

Bestuur
Voorzitter: Harrie van den Elsen
Secretaris: Wia Aalders
Bestuurslid: Jorijn Storm

Doelstellingen
Sinds de oprichting van het Kamerorkest van het Noorden, twee jaar geleden, is het gelukt een flexibele en toch solide groep jonge musici bij elkaar te brengen die regelmatig concerten geven. Het orkest heeft zich tot nu toe bezig gehouden met het vergroten van de naamsbekendheid en het invulling geven aan de culturele behoeftes in de noordelijke provincies door het combineren van eigen producties in samenwerking met verschillende organisaties. In het aankomend seizoen wil het orkest als organisatie professionaliseren. Met dit doel voor ogen heeft het orkest de volgende subdoelen opgesteld:

  1. Het oprichten van een extern bestuur dat toezicht houdt en advies geeft, apart van de artistieke inhoud.
  2. Het vergroten van het netwerk door het samenbrengen van een bredere groep van adviseurs, vrijwilligers en mensen/organisaties die het orkest willen steunen.
  3. Het tot stand brengen van een sterkere profilering door de ‘missie en visie’ te vernieuwen, waarbij de focus ligt op de unique selling points en doelgroepen.
  4. Het werken aan het merk en naamsbekendheid door middel van het ontwikkelen van een PR campagne voor de langere termijn.
  5. Het ontwikkelen van grootschalige projecten zodat het orkest ook landelijk zichtbaar wordt.

Financiële verantwoording | Stichting Kamerorkest van het Noorden 2020

 Jaarrekening 2020